Oncologie en de Pedicure.

Kankerpatiënten kunnen met voetklachten geconfronteerd worden, die het beste door daarvoor opgeleide voetspecialisten behandeld kunnen worden.

Het doel van Oncologische Voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.
Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met een oncologisch behandelteam.

Oncologische voetzorg bestaat uit het begeleiden en verzorgen van de voeten van kankerpatiënten.
Veranderingen aan de voeten, dienen bij deze patiëntengroep regelmatig gescreend te worden waarbij het, indien gewenst en mogelijk, verwijderen van (pathologisch) eeltvorming , en het verzorgen c.q. behandelen van ( ingroeiende) teennagels van groot belang zijn.

De gespecialiseerde behandelaar herkent specifieke symptomen aan de nagels en de huid van de voet, en geeft zijn bevindingen met toestemming van de patiënt door aan het oncologisch behandelteam.
Voorkomende symptomen, soms als bijwerking van een chemokuur kunnen zijn:
Zwellingen, pijn, en huid- of nagelaandoeningen.
Soms kan een massage onderdeel van de behandeling zijn, maar er zijn vormen van ziekte en/of bijwerkingen waardoor een massage niet gegeven mag worden.

Samenwerkende behandelaars.

In de Oncologische Voetzorg werken in veel gevallen verschillende podo-disciplines samen.
Sommige behandelaars hebben alleen een studiedag gevolgd, maar er bestaat ook een meerdaagse opleiding.

De behandeling strekt zich namelijk in veel gevallen uit van de huid en/of nagelbehandeling, tot het beschermen van de voetzool door middel van het dragen van druk-ontlastende en/of druk-corrigerende (inleg)zolen.
In het laatste geval zal de gespecialiseerde (medisch)pedicure in veel gevallen samenwerken met een Podotherapeut- Registerpodoloog- Podoposturaal therapeut of podoloog.

Voor advies en behandeling van van 'Oncologische Voet' in uw regio kunt u het beste contact opnemen met een behandelaar uit de 'Praktijkwijzer Oncologische Voetzorg'.

Pedicure voor Oncologische Voetzorg Praktijkwijzer Oncologische Voetzorg