Samenwerkende opleidingsinstituten.

Professionalisering van beroepsbeoefenaren.

Het spreekt voor zich dat erkende opleidingsinstituten en hun docenten een belangrijke rol spelen in de (verdere) professionalisering van een beroepsbeoefenaar.
De behandelaar/professional richt zich op het ontwikkelen en up-to-date houden van kennis en het leren van nieuwe methoden, en binnen de opleidingsinstituten worden de nieuwe vaardigheden ook in praktijksituaties getraind.

C.I.R.P. en beroeps-professionalisering.

Het C.I.R.P. werkt samen met erkende opleidingsinstituten, en ondersteunt hun startende- en/of verder specialiserende professionals.

In januari 2015 is een begin gemaakt met samenwerking tussen het C.I.R.P. en erkende opleiders. Het opleidingsinstituut Pediroda verzorgd studiedagen “Oncologie en voetzorg’.